Hallinto-ja palvelutoiminnot

Yrityksille

 • Yritysten perustaminen
 • Liiketoimintasuunnittelu
 • Yrityksen toimintojen vakauttaminen
 • Johtamisjärjestelmien kehittäminen
 • Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
 • Kustannusanalyysit ja organisaation muokkaus
 • Tunnuslukujärjestelmien kehittäminen
 • Työmenetelmien kehittäminen
 • Töiden mitoittaminen
 • Tietojärjestelmien kehittäminen
 • Markkinatutkimukset
 • Palvelukuva-analyysi
 • Palvelujen tuotteistaminen
 • Kilpailuttaminen

Erityisesti sosiaali- ja terveysalalle

 • Asiakkaan tuen tarpeen mittaaminen ja arviointi
 • Palveluseteli-järjestelmän rakentaminen ja talousanalyysit

 

promana