Laadun kehittäminen

 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Auditointivalmennus
 • Elinkaariarvioinnit
 • Esimiesvalmennus
 • Laatuajattelun ja laadun kehittämisen koulutukset
 • Laatu- ja toimintajärjestelmien kehittäminen ja rakentaminen
 • Laatudokumentointijärjestelmien kehittäminen
 • Laatupäällikköpalvelut
 • Riskiarvioinnit
 • Sisäiset auditoinnit
 • Työturvallisuuskortti-koulutus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti -koulutus

 

 

 

promana