Muu koulutustarjonta

koulutustarjonta_Olli-Pekka_Herola

 

  • Laatu-/toimintajärjestelmän rakentaminen laaja – alaisesti johtamisen ja ohjauksen välineeksi sekä tuotannollisissa yrityksissä että palvelu- ja hoiva-/hyvinvointialan organisaatioissa
  • Asiakaspalvelukoulutus eri toimialoille kohdennettuna
  • Kilpailuttaminen julkishallinnossa
  • Kunnan tukipalveluiden tehostaminen ja ulkoistaminen (siivous-, ruokailupalvelut, kiinteistöhuolto, ym.)
  • Sosiaali – ja terveydenhuollonkorttikoulutus työpaikoille tuotuna
  • Esimiehen esiintymis – ja vuorovaikutustaidot käytännön tarpeisiin
  • Esimiesvalmennus käytännönläheisesti ilman ismejä
  • Yhteistoiminnan kehittäminen: työpaikka tuottavaksi yhteistyöllä
  • Myyntikoulutus prosessina ensikontaktista sopimukseen

 

 

 

promana