Veli Puttonen

Osaava, käytännönläheinen ja kokenut asiantuntija käytössäsi

Syntymävuosi: 1960
Toiminut asiantuntijana vuodesta 1987

 

veli.puttonen@promana.fi

 

 Palvelut yrityksille

 • Kartoitukset
 • Yritysanalyysit
 • Tulevaisuuden suunnittelu
 • Kannattavuuden parantaminen
 • Tuotteistus, hinnoittelu
 • Laadun ylläpito ja kehittäminen
 • Tuottavuuden lisääminen
 • Johtamisjärjestelmien kehittäminen
 • Johdon tuki
 • Palkitseminen
 • Verkostoituminen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaus
 • Osaamiskartoitusten toteutus
 • Tunnuslukujärjestelmien luonti
 • Markkinoinnin tuki
 • Muutoksen toteutus

Palvelut julkisyhteisöille

 • Kustannusanalyysit
 • Palvelusetelijärjestelmien kehittäminen
 • Asiakkaan tuentarpeen mittaus
 • Kilpailuttaminen
 • Tuotteistus, hinnoittelu
 • Laadun ylläpito ja kehittäminen
 • Tuottavuuden lisääminen
 • Esimiesten tuki
 • Resurssitarpeen määritys
 • Johtamisjärjestelmien kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaus
 • Osaamiskartoitusten toteutus
 • Tunnuslukujärjestelmien luonti
 • Muutoksen toteutus